Polityka prywatności i bezpieczeństwa

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.paxer.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Paxer” Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski spółka jawna z siedzibą: ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000005110, NIP: 739-030-43-48, REGON: 510508927.
2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym sekretariatem tel. 89 532 27 37, e-mail: paxer@paxer.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona odpowiednio uaktualniona.

2. Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
a. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy -podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
b. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych -podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
a. adres e-mail,
b. numer telefonu,
c. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

3. Odbiorcy danych
1. Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym podmiotom np. dostawcy usług IT o ile będą ku temu przesłanki w związku z realizacją usług.

4. Przechowywanie i usuwanie danych
1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji lub w celu realizacji umowy
3. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

5. Prawo do cofnięcia zgody, prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres paxer@paxer.pl
6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki „cookies”
1. Strona internetowa www.paxer.pl używa plików cookies. Akceptacja polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. ułatwienia Użytkownikom korzystania ze strony, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b. prezentacji treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
4. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
b. stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
c. własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
d. zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana (np. Google Analytics zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych. Pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce, z jakiego internauta trafił na stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie zawierają danych osobowych)
e. konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
f. niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
g. funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
h. reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies (zarządzać plikami cookies). Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działać poprawnie.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.paxer.pl . Dlatego zachęcamy po przejściu do tych serwisów do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.
8. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „POMOC” w menu przeglądarki internetowej.